تایوان در انتظار دریافت جنگنده های اف-۱۶ جدید از آمریکا


تهران- ایرنا – در حالی که تایوان انتظار دارد سفارش کامل ۶۶ فروند جنگنده اف-۱۶ جدید از آمریکا خود را تا سال ۲۰۲۶ تحویل بگیرد وزیر دفاع این کشور امروز پنجشنبه گفت به خاطر مشکلات نرم افزاری در دریافت جنگنده ها تاخیر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121589/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%DB%B1%DB%B6-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

ورود و حساب کاربری. کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار تحریم متقابل نهادهای اروپایی شد.