استقبال رئیس جمهوری قرقیزستان از پیوستن رسمی ایران به سازمان همکاری شانگهای


تهران – ایرنا – صدیر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان در بیست و سومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای که به صورت مجازی در دهلی نو مرکز هند جریان دارد، پیوستن جمهوری اسلامی ایران را به عنوان عضو رسمی به این سازمان تبریک گفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159580/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86